Valg af kildesorteringsbeholdere til Den Affaldsfri Skole

Sammen med Husum Skole arbejder Københavns Kommune på at skabe "Den Affaldsfri Skole" - en skole, der kan vise de gode eksempler på affaldsforebyggelse, indsamling og sortering af affald samt integration af skolens affaldshåndtering i undervisningen.

Efter et længere testforløb med to klasser, har skolen valgt beholdere til den indendørs sortering. De bliver stillet op på skolen i foråret 2015.

Du kan downloade en oversigt over de valgte beholdere her:
Beholdere til Den Affaldsfri Skole