En simpel læseplan for arbejdet med affald og ressourcer i folkeskolen

I efteråret 2013 udarbejdede Den Affaldsfri Skole (Husum Skole) og Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune et første bud på en ”læseplan” for skolens pædagogiske arbejde med affald. Planen fik navnet ”Zero Waste Pilot”. Den blev grafisk udformet som et pas og skulle udleveres til hver enkelt elev på skolen. Planen angav hvad eleven skulle lære omkring affald, hvilke steder eleven skulle besøge, hvem han/hun skulle mødes og tale med og endelig nogle ønskede adfærdsmål for eleven. Lærings- og handlingsmål var ikke knyttet til et bestemt tidspunkt i elevens skoleforløb, men skulle være opnået ved endt skolegang. Når et mål var opnået kunne det krydses af i elevens personlige ”Zero Waste Pilot” pas.

Du kan hente det oprindelige pas ved at klikke her!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar