En sommerhilsen fra vores forskere

Status for forskningen
Vi har i løbet af foråret 2016 gennemført anden interviewrunde i forskningsprojektet. Her har vi besøgt de samme skoler og daginstitutioner rundt omkring i landet, som vi besøgte i første interviewrunde. Formålet med anden interviewrunde har været at opnå viden om læring om affald, efter man i institutionerne har arbejdet med dette fokus i en periode. Det har været interessant og inspirerende. Tak til alle børn og voksne der har deltaget!

Vi arbejder nu videre på den tværgående analyse. Her har vi blandt andet fokus på læringspotentialer, og hvilke pædagogiske og bæredygtigheds perspektiver arbejdet med affald kan åbne op for i institutionerne.

Formidling og deltagelse i konferencer
De foreløbige resultater og teoretiske perspektiver vil blive præsenteret på den internationale uddannelseskonference "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers". Konferencen finder sted i Dublin fra 22-26. august, 2016. Forskningen præsenteres i netværket "Environmental and Sustainability Education Research". Læs om netværkets formål her: http://www.eera-ecer.de/networks/nw30/

Se abstract for præsentationen KLIK HER!
Forskningsteamet deltager også i den nordiske forskningskonference om miljø og bæredyg udvikling i Örebro i Sverige fra 27-28 oktober, 2016. Her vil vi blandt andet diskutere resultater og perspektiver fra projektet. Læs mere om konferencen her: https://www.oru.se/institutioner/humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/konferenser/nordisk-forskningskonferens-om-miljo--och-hallbarhetsutbildning/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar