Brochure og Skema til Københavnske skoler, der vil sortere mere affald

I Københavns Kommune arbejder Miljøteamet med "Den Affaldsfri skole", hvor Husum skole er modelskole. Teamet arbejder med en brochure og et skema, der skal hjælpe andre skole med omstillingen til fuldstændig affaldssortering. Dokumenterne laves om i takt med at teamet bliver klogere. I kan downloade  Brochuren "Affaldsfri Skole - Lad pædagogik og praktik gå hånd i hånd" og Skemaet "Plan for arbejdet med Affaldsfri Skole modul" her på denne hjemmeside: http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/miljoeteamet/skoler-og-fritidshjem/affaldsfri-skole

Ingen kommentarer:

Send en kommentar