Gode råd til andre kommuner/forsyninger/affaldsselskaber

Projektet "Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald" er ved at blive afrapporteret. I den forbindelse har projektgruppen samlet nogle centrale erfaringer og tilhørende anbefalinger.
Anbefalinger der både retter sig mod vores fælles indsats på tværs af kommunerne og din indsats i din egen kommune.


1.  Erfaring: Kommunerne viser stor interesse for at nå familierne og fremme genanvendelse af husholdningsaffaldet ved at gå gennem børnene på skoler og daginstitutioner.
- Men vi har haft svært ved at inddrage Børne- og Ungdomsforvaltningerne i netværket. (Omkring 1/3 af landets kommuner følger projektet og 18 kommuner har deltaget i ERFA-møderne.)

Anbefaling: Der bør fortsat gøres en indsats for at engagere børne- og ungdomsforvaltningerne. Det bør være muligt. Både fordi skoler og institutioner udgør en stor del af kommunernes egen virksomhed, som ligesom andre virksomheder skal sortere deres affald og fordi affald og ressourcer er en del af de faglige læringsmål for både skoler og daginstitutioner.

2.  Erfaring: Det er ofte nye/nyuddannede og yngre medarbejdere i de tekniske forvaltninger, der arbejder med affaldssortering og affaldspædagogik på skole og institutioner. Der har umiddelbart et ekstra stort behov for og ønske om videndeling og sparring

Anbefaling: Der bør sikres et videndelingsnetværk for alle, men i særlig grad nye medarbejdere, der arbejder med affaldssorteringen på skoler og daginstitutioner. (På det tekniske område har DAKOFA nedsat en arbejdsgruppe om affaldssortering i kommunale institutioner, der angiveligt kan løfte den tekniske del af medarbejdernes behov.)

3.  Erfaring: Mange affaldsselskaber arbejder med formidling til børn og unge og vil gerne være med til at vidensdele.

Anbefaling
: Affaldsselskaberne inviteres med i et fortsat netværk, men det må sikres at netværkets fokus stadig er på den lokale kommunale synergi omkring at bruge de kommunale skoler og institutioner som læringsrum.

4.  Erfaring: Lærere og pædagoger inddrager ikke børnenes hjem/forældre i undervisningen.

Anbefaling: Der udvikles konkret undervisning/ forslag til aktiviteter der bringer samspillet mellem skole/institution og hjem i spil. Desuden vil det være en fordel at beskrive forskellige familiers affaldspraksis, som en støtte til lærere og pædagogers dialog med børnene.
- Og lige netop dette er fokus i det nye projekt ”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem” som også har opnået støtte fra Kommunepuljen.

5.  Erfaring: Der er stor forskel på de kommunale ordninger for skoler og institutioners affaldshåndtering.

Anbefaling: Organisering af den konkrete affaldshåndtering og udvikling af affaldsvejledninger til skoler og daginstitutioner kan støttes af fælles spørgsmål, der giver mulighed for forskellige svar, altså svar og løsninger som er tilpasset de lokale rammer (Derfor har vi lavet en Guide til at udvikle affaldsvejledninger og ikke standardiserede affaldsvejledninger til slutbrugerne)

6.  Erfaring: Der er masser af læringsmaterialer for både 0-6 års området og grundskolen, der er umiddelbart tilgængelige på nettet.

Anbefaling: Vi har udviklet et samlet overblik over læringsmaterialer relateret til faglige fællesmål i skolen, læreplanstemaer i daginstitutionerne og alderstrin, men det bør løbende opdateres og suppleres.

7.  Erfaring: Læring der skal sætte spor i børnenes adfærd, kræver læring gennem arbejdet med praksisser.

Anbefaling: Der udvikles konkrete forslag til læringsaktiviteter, der inddrager børnenes affaldspraksis i skole/institution og hjem.
- Dette er også en del af det nye projekt ”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem”.

8.  Erfaring: Affaldsundervisning bør arbejde med materialitet, praksisser og normstøttende strukturer

Anbefaling:
  • Affaldslæring integreres i en undersøgelse af materialer (Materialitet)
  • Affaldslæring gennem arbejde med hverdagspraksisser – Samspillet mellem mennesker og strukturer belyst gennem mening, kompetencer og materiel – Affaldspraksis, rengøring, indkøb, madlavning etc. er eksempler på hverdagspraksisser
  • Affaldslæring motiveret af ekstern interesse – Udmeldinger fra ledelse, deltagelse fra omverden etc. (Normstøttende strukturer)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar