Forskningens anbefalinger...


Aarhus Universitet, DPU har i deres magasin ”Asterisk” interviewet Jeppe Læssøe om forskningsresultaterne fra projektet ”Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald”. Over tre sider præsenteres forskernes iagttagelser, refleksioner samt seks anbefalinger til affaldspædagogik.

Det er ikke nok, at børn kan ramme skraldespanden. Vi skal sætte barren højere, hvis kommende generationer skal have en mere bæredygtig tilgang til affald, mener professor MSO Jeppe Læssøe. Han har sammen med to andre forskere fulgt ti affaldsprojekter i skoler og børnehaver.

Læs hele artiklen: Klik HER!

De seks anbefalinger:


1. Gør læringen helt konkret og sanselig – affald
er jo noget, man kan se, lugte til og føle på.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Fortællinger og drama kan gøre affald spændende
og meningsfuldt, især for de yngre børn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Kreative-kunstneriske aktiviteter, hvor affald
bruges som materiale, kan lære børn at opfatte
affald som en ressource, der kan skabes nye
værdier ud af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Affald kan være en indgang til at lære,
hvordan ting forandrer sig i tid og rum. Derved
kan affald føre til en bredere forståelse af bæredygtighed,
som igen kan motivere til bedre
affaldssortering.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Bed børnene om at tage affald med hjemmefra
til aktiviteter i skolen, eller lad sorteringen
derhjemme – og de dertil knyttede udfordringer
– være cases i undervisningen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. De ældre skolebørn kan udvikle handlekompetence
og teknologisk forståelse ved aktivt at
deltage i at designe affaldsspande til sortering
på deres egen skole, organisere affaldsindsamlingen
og evaluere indsatsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar