Containerbehov hos skoler og institutioner

Københavns kommunes erfaring er, at en skole
med ca. 500 elever, der ikke har madordning,
typisk har behov for nedenstående:

Affaldsfraktion
Antal beholdere og størrelse
Tømning
Restaffald (dagrenovation)
8 stk. 660 liter
2 ugentlige
Papir
1-2 stk. 660 liter
Ringeordning/ 14 dage
Pap
2 stk. 660 liter
Ringeordning/ 14 dage
Glas
1 stk. 700 liter
Ringeordning
Jern & metal
1 stk. 660 liter
Ringeordning
Plast, hård
1 stativ
Ringeordning
Plast, blød
1 stativ
Ringeordning
Farligt affald
Skab, skal stå aflåst
Ringeordning
Haveaffald
1 stk. 660 liter
Ringeordning
Storskrald
Plads til storskrald
Ringeordning
Elskrot
1 stk. 660 liter eller plads
Ringeordning
Madaffald
3 stk. 90 liters beholdere
2 ugentlige

Hertil kommer batterier, toner og lyskilder, som oftest indsamles på kontoret, i skuret, i kælderen eller andet.

En daginstitution med ca. 60 børn (20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn) har typisk behov for nedenstående:

Affaldsfraktion
Antal beholdere og størrelse
Tømning
Restaffald (dagrenovation)
2 stk. 660 liter
2 ugentlige
Papir
1 stk. 660 liter
Ringeordning/ 14 dage
Pap
1 stk. 240 liter
Ringeordning/ 14 dage
Glas
1 stk. 240 liter
Ringeordning
Jern & metal
1 stk. 240 liter
Ringeordning
Plast, hård
1 stativ
Ringeordning
Plast, blød
1 stativ
Ringeordning
Haveaffald
1 stk. 240 eller 660 liter
Ringeordning
Sand
1 stk. 120 liter
Ringeordning


Hertil kommer batterier, elektronik, toner, lyskilder og farligt affald, som oftest indsamles på kontoret, i skuret, i kælderen eller andet. Madaffald sorteres, hvor det giver mening.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar