Læringsforløb om Skolens Affaldssortering

Mange skoler arbejder med at få indrettet deres affaldssystem bedre, så elever og lærere nemt kan komme af med affaldet i de rigtige fraktioner. Denne lærer-vejldning guider elever i en klasse til først at organisere deres egen klasses skraldespande på en god måde og derefter at undersøge og indrette resten af skolens lokaler. En blivende forandring på en skole kræver selvfølgelig at ledelsen, lærerne og alle elever er med i projektet. Denne vejledning kan derfor bruges som en måde, at få eleverne til at få ejerskab over processen. Den kan downloades her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar