Affaldsforebyggelse på skoler og institutioner - tanker fra en professionel aktør

Firmaet Econet er en af de virksomheder der har arbejdet med affaldsforebyggelse på skoler og institutioner. 

De peger på at:
”..nye affaldsforebyggende aktiviteter starter med viden om den konkrete affaldssammensætning og måden affaldet håndteres på.”
…Derfor bør affaldsforebyggelse og affaldshåndtering angribes samlet.

Econet opstiller syv overordnede muligheder for affaldsforebyggelse og bedre affaldshåndtering:
1.   Minimering af spild
2.   Mindre forbrug
3.   Længere levetid
4.   Mindre miljøbelastning
5.   Genbrug til samme formål
6.   Reparation
7.   Optimal sortering

Econet argumenterer desuden for at deling af viden og erfaringer mellem institutionerne helt konkret er med til at udbrede god praksis.

Information er dog ikke nok. Det er vigtigt, at der er opbakning til affaldsforebyggelse/-håndtering på alle niveauer, det er vigtigt med en central tovholder og at løsningerne standardiseres så de ikke er afhængige af ildsjæle.

Ud fra erfaringer fra andre lande anbefales, at identificere eksisterende succeser med affaldsforebyggende aktiviteter – også selvom de er etableret med et andet formål, som f.eks. besparelser.

Konkrete ideer til affaldsforebyggelse i skolerne
·         Mindske affaldet fra elevernes medbragte mad gennem:
o   Valg af emballage (Madkasse og madpapir)
o   Ansvar for egen mad (Hvad og hvor meget)
·         Mindske affaldet fra kantinen/skolens salg af mad gennem:
o   Mindre portionsstørrelser i kombination med muligheden for genopfyldning
·         Mindske papiraffaldet gennem:
o   Kladdehefter med færre sider eller brug af løse notepapirer
o   Brug af tablets til noter/opgaver
o   Bruge begge sider af papiret både ved noter og printKilde: Freja Lerche og Claus Petersen: ”Affaldsforebyggelse – i Syddjurs- og Norddjurs kommuner”, Oktober 2013, Econet AS

Ingen kommentarer:

Send en kommentar