Familiers Affaldspraksis

På Følgegruppemødet d. 15.december (2016) blev undersøgelser af familiers praksis omkring affaldssortering diskuteret. Affaldspraksis er her forstået som familiers handlinger i forhold til sortering med videre. Her er link til to undersøgelser af familiers praksis i forhold til husholdningernes affaldssortering og muligheder for udvikling. Den første er fra 2013 og er udgivet af Dansk Affaldsforening. Undersøgelsen kortlægger danskernes holdninger og værdier i forhold til sortering ved at dele befolkningen op i typer: Se link HER . Den anden er fra 2015 og er udarbejdet af Trashypeople for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Den undersøger hvordan man kan få beboere i etage-ejendomme til at kildesortere mere. Den tager udgangpunkt i det paradoks og 89% gerne vil sortere, men ikke gør det. Se link HER.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar