Elever bliver Ressourcebevidste gennem Åben Skole

Ressource-aktivisterne

Ressource-aktivisterne er et tilbud til klasser om at uddanne eleverne til gode forvaltere af klodens ressourcer. Konceptet kombinerer ønsket om at strukturere åben skole tilbud med ambitionen om at designe en uddannelse til elever, der gør dem bevidste om affald som ressource og giver dem handlekompetence til at tage vare på ressourcerne.
Vi har inddelt ”uddannelsen” i 4 vigtige kompetencer, som eleverne skal tilegne sig under forløbet:
  • Materiale- og produktkendskab
  • Kredsløbsforståelse
  • Viden om affaldshåndtering -praktisk, økonomisk og politisk
  • Handlekompetence til bæredygtig udvikling af elevens egen og samfundets ressourceforvaltning
Vi har udarbejdet et katalog til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Se indskolingsmaterialet HER
For hver kompetence kan lærerne vælge mellem nogle åben skole tilbud, som, vi har vurderet, giver eleverne mulighed for at opnå den pågældende kompetence.
Klassen kan besøge affaldsselskaber eller genbrugspladser, få besøg af en affaldsekspert eller følge skolematerialer derhjemme.
Læreren og klassen vælger, om de f.eks. vil opnå materiale- og produktkendskab ved at arbejde med bestemte forløb selv derhjemme, tage på tur eller få besøg udefra. De kan vælge mellem disse tre typer forløb for alle 4 kompetencer.
Når klassen har valgt og udfyldt et skema kan de booke et ”sæt i gang”-besøg fra os i Afdelingen for Bæredygtig udvikling i Københavns Kommune.
Efter alle 4 forløb bliver klassen i grupper opfordret til at lave en afsluttende præsentation, som lærerne kan booke os til at deltage i, hvorefter vi igen kommer ud til klassen og overrækker ressource-aktivist diplomer til eleverne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar