Ressourcerejsen – en øvelse om affaldets fortid og fremtid

Ressourcerejsen er en aktivitet med QR koder, motion og konkurrence. Målgruppen er udskolingsklasser og varigheden fra 30-40 minutter. Det faglige fokus er at eleverne oplever, at affald er ressourcer med både en fortid, nutid og fremtid.

På ERFA-mødet den 7. september præsenterede Afdelingen for Bæredygtig Udvikling deres planer for en udskolingsaktivitet i form af et stjerneløb med QR-koder. Aktiviteten blev afprøvet ved Naturvidenskabsfestivallen i uge 39. Erfaringerne var blandede. Blandt andet var der flere af klasserne, som havde ladet deres mobiltelefoner blive hjemme og dermed også deres mulighed for at scanne QR-koderne.

Vi har finpudset aktivitetsbeskrivelsen i håb om, at andre kan bruge hele eller dele af oplægget.

Hent aktivitetsbeskrivelse og QR-koder her:

Affaldspraksisser i danske familier

Forskerne fra UCC har  interviewet 8 familier i 8 forskellige kommuner om affald i deres hverdag.

Ideen har været at skabe et materiale, der viser forskellene mellem familierne og bruge det som afsæt for børns undersøgelse og læring om affald.

De 8 familiecases rummer:

 • Familier med børn i dagtilbud eller skole (primært indskoling)
 • Forskellige boligformer (ejerlejlighed, andelslejlighed, ejet hus, lejet hus)
 • Forskellige lokaliteter (storby, mindre by, landsby, på landet)
 • Forskellige familieformer (par og enlige forsørgere)
 • Forskellige uddannelsesbaggrunde, etnicitet, arbejdsliv
Du kan hente materialet her i forskernes egen version:

Fra den første november finder du desuden fire familiehistorier baseret på de 8 familiecases, skrevet og illustreret med henblik på højtlæsning i børnehave og indskoling samt til elevernes egen-læsning på mellemtrinnet. Dette materiale kommer til at ligge under fanen "Læremidler" her på bloggen.

Ny international forskningsartikel om affaldspædagogik

Vores samarbejdspartnere hos Århus Universitet DPU og Professionshøjskolen UCC har fået publiceret en spændende artikel om potentialet i en ny affaldspædagogik. De refleksioner der præsenteres tager afsæt i den praktiske følgeforskning der er gennemført i tilknytning til kommunepuljeprojektet ”Skole og daginstitution som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald” og som er fulgt op med nye forskningsinterview i det igangværende projekt: ”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem”.

Artiklen diskuterer hvordan affald som materiale og affald som praksis kan indgå i miljøundervisning. 

Indledningen tager os en hurtig tur gennem udviklingen af miljøundervisning generelt fra 1960´ernes fokus på adfærdsændringer til det aktuelle fokus på udvikling af handlekompetence.
Forskerne peger på, at den aktuelle miljøundervisnings fokus på demokratisk dannelse ser ud til at overse betydningen af det konkrete miljøspørgsmål, som der arbejdes med – i dette tilfælde affald og materielle ressourcer. Og så mangler der et teorigrundlag for udvikling af affaldspædagogik. Et grundlag, som vi kan bruge som guide i vores udvikling af undervisning og læringsaktiviteter.

Hvis du læser artiklen bliver du lidt klogere på:

 • Det pædagogiske potentiale i at se affald som materialer og som en del af vores sociale relationer
 • Kreative/æstetiske aktiviteters mulighed for at give børn et håndgribeligt afsæt for at tale om fortid og mulige fremtider
 • Affald som en del af relationen mellem skole og hjem og mellem skole og omverden – lokalt og globalt
 • Hvordan eleverne kan undersøge affaldshåndtering som en social praksis afhængig af konteksten og hvorfor et sådan perspektiv kan være afgørende for at børnene kan overføre deres læring fra skolen til andre arenaer – f.eks. i hjemmet
 • At elevernes inddragelse i den konkrete udvikling af skolens affaldshåndtering får en mulighed for at forstå mekanismerne i komplekse teknologiske systemer  - og dermed et godt afsæt for deres mulighed for at bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund generelt 

Læs hele artiklen, der er publiceret i tidsskriftet Environmental Education Research ved at bruge dette link, som giver adgang til at de første 50 gratis kan downloade artiklen som pdf: http://www.tandfonline.com/eprint/B6BweIzthKIRP8yPHciv/full

Glæd dig til en artikel der udfordrer vores måde at tænke affaldspædagogiske aktiviteter og som foreslår et teoretisk afsæt for vores udvikling af undervisning.
God fornøjelse!

Forskningens anbefalinger...


Aarhus Universitet, DPU har i deres magasin ”Asterisk” interviewet Jeppe Læssøe om forskningsresultaterne fra projektet ”Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald”. Over tre sider præsenteres forskernes iagttagelser, refleksioner samt seks anbefalinger til affaldspædagogik.

Det er ikke nok, at børn kan ramme skraldespanden. Vi skal sætte barren højere, hvis kommende generationer skal have en mere bæredygtig tilgang til affald, mener professor MSO Jeppe Læssøe. Han har sammen med to andre forskere fulgt ti affaldsprojekter i skoler og børnehaver.

Læs hele artiklen: Klik HER!

De seks anbefalinger:


1. Gør læringen helt konkret og sanselig – affald
er jo noget, man kan se, lugte til og føle på.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Fortællinger og drama kan gøre affald spændende
og meningsfuldt, især for de yngre børn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Kreative-kunstneriske aktiviteter, hvor affald
bruges som materiale, kan lære børn at opfatte
affald som en ressource, der kan skabes nye
værdier ud af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Affald kan være en indgang til at lære,
hvordan ting forandrer sig i tid og rum. Derved
kan affald føre til en bredere forståelse af bæredygtighed,
som igen kan motivere til bedre
affaldssortering.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Bed børnene om at tage affald med hjemmefra
til aktiviteter i skolen, eller lad sorteringen
derhjemme – og de dertil knyttede udfordringer
– være cases i undervisningen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. De ældre skolebørn kan udvikle handlekompetence
og teknologisk forståelse ved aktivt at
deltage i at designe affaldsspande til sortering
på deres egen skole, organisere affaldsindsamlingen
og evaluere indsatsen.

Ultrakort intro for mellemtrinnet

Kan man give elever en grundlæggende forståelse af materialekredsløb og få eleverne til at sammenligne deres affaldspraksisser på en time? Ja, det er erfaringen fra Københavns Kommunes test med to fjerde klasser på Randersgade Skole.Program:
 • Hvad er affald?
 • Affaldets fortid og fremtid (Fysiske kredsløbshistorier)
 • Du bestemmer affaldets fremtid (Hvad sker der med affaldet, hvis du ikke sorterer?)
 • Hvor kan du aflevere dit affald (Sammenlign afleveringsmuligheder hjemme og mellem skole og hjem.)
Hent en pdf med program, de slides der blev brugt overfor eleverne og den nødvendige baggrundsviden. Klik HER


Forskning og udvikling fra UCC

Professionshøjskolen UCC har udgivet en oversigt over deres forsknings- og udviklingsprojekter. Her er vores projekt: ”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem” præsenteret under overskriften ”Ram skraldespanden eller skab en medborger? ” (Side 17). 

Oversigten præsenterer også andre beslægtede projekter. Blandt andet ”Natur, menneske og miljø i dagtilbud” (Side 12). Dette projekt udvikler og undersøger miljø- og bæredygtighedsdimensioner af læreplanstemaet ’Natur og Naturfænomener’ og udvikler nye pædagogiske aktiviteter. I forhold til affald har de bl.a. arbejdet med, hvad der er skidt og godt ved affald. Konkret nævnes en aktivitet hvor børnene finder skatte på stranden, sorterer dem og følger nogle af de forurenende skatte til affaldssorteringen og til affaldsforbrændingen. 

I forhold til vores opmærksomhed på samspillet mellem daginstitution/skole og hjem er der et interessant projekt ”Lær med familien” (Side 29), der vil kortlægge forskning om og bedste praksis for involvering af forældrene i deres børns læring. Projektet afprøver forskellige indsatser i skoleåret 2017/18.

Du kan læse præsentationen af vores projekt her: ”Ram skraldespanden eller skab en medborger? ”

Affaldsbogen til 3.-6. klassetrin

Brian Kjær Johansen fra Bornholms Affaldsbehandling (Bofa) har skrevet en sød bog om affald formidlet på et niveau, så ret små børn kan følge med. Bogen har en ret grundig gennemgang af affald historisk og kommer desuden ind på rigtig meget forskelligt om affald i Danmark: Affaldssystemet med forbrændingsanlæg og genbrugspladser, genanvendelse og genbrug, upcycling og downcycling, vugge til vugge princippet, anvisninger til at genbruge mere, så vi ikke udtømmer alle råstoffer og links til mere viden og sjove spil om affald. Find bogen fra Bofas hjemmeside HER .